dinsdag, september 29, 2020

kleuterparticipatie - omgaan met ouders

Filter Cancel Filter File not found!
Collapse All Collapse All
Expand All Expand All


Tips voor een warm onthaal  

In het schooljaar 2009 - 2010 werd er in de werkgroep kleuterparticipatie van het LOP onder andere werk gemaakt van "tips voor een warm onthaal".  De resultaten hiervan vind je hieronder.
     
Huisbezoeken helpen je om kinderen in hun ruimere context te zien, ouders in een vertrouwde omgeving te spreken en los te komen van de tijdsdruk op school. Bovendien voelen ouders zich gewaardeerd omdat jij de eerste stap zet. Huisbezoeken vragen tijd, maar je wint op termijn. Deze checklist van 10 punten kan je helpen.

Aapje Super Sim maakt ouders en kleuters warm voor de kleuterklas. 'Supersim gaat naar de kleuterklas' is een totaalpakket met verjaardagskaartje, rugzakje, een zindelijkheidkalender, voorleesboek enz. Onderwijsopbouwwerk Kortrijk gebruikt bestaande materialen en aantrekkelijke nieuwe, om ouders en kinderen te informeren en stimuleren. Wil jij ook Super Sim-materialen gebruiken? Surf dan snel naar http://www.klasse.be/leraren/12553/super-sim-gaat-naar-de-kleuterklas/

Kinderen groeien steeds vaker op in eenoudergezinnen of nieuwsamengestelde gezinnen. Sommigen in een adoptiegezin, een pleeggezin of een instelling. Hoe communiceer je dan met de ouders? Het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius in Gent paste haar inschrijvingsformulieren aan. “Maar het gaat ook om een open houding tegenover ouders en leerlingen”, stelt adjunct-directeur Frances Martens. Lees de drie gouden tips voor een aangepast inschrijvingsformulier en -gesprek.

 
Communiceren met ouders

Bij Klasse voor Ouders kan je een instapbrief downloaden die bij het blad hoort. Die PDF is er in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Pools, Russisch, Kroatisch, Turks en Arabisch en vertelt kort waar het nieuwe nummer over gaat.
"Schriftelijk communiceren met laagtaalvaardige ouders doe je enkel als je niet anders kan. Je eerste reflex moet zijn: is een brief of tekst in deze situatie noodzakelijk?" Dat zegt Hilde Devos, kwaliteitsmedewerker bij het Huis van het Nederlands Antwerpen. "Het werkt beter als je de context gebruikt. Kan je ouders wijzen waar de sport op woensdagnamiddag doorgaat? Toon je de kerstkaarten als je het over de kerstkaartenverkoop hebt?" Toch een brief noodzakelijk? Hilde geeft 12 tips voor brieven naar laagtaalvaardige ouders.
"Als scholen ouders zoeken die Nederlands willen leren, organiseren wij screenings om te bepalen wat voor cursus Nederlands het best bij ze past." Zo roept Kim Willems en haar collega’s van het Brusselse Huis van het Nederlands de scholen op om anderstaligen naar de Huizen van het Nederlands door te verwijzen. Sinds 2004 zijn in Vlaanderen acht Huizen van het Nederlands actief. Op zoek naar het Huis in jouw buurt? www.huizenvanhetnederlands.be
‘Heb je veel te vertellen in een korte tijdspanne, zoals bijvoorbeeld tijdens het oudercontact, help anderstalige ouders dan door op een papier de structuur van het gesprek uit te tekenen. Zo weten ze dat er vijf punten aan bod komen en aan welk puntje ze nu zitten’, tipt Hilde De Vos, kwaliteitsmedewerker bij het Huis van het Nederlands in Antwerpen. Hilde geeft nóg 6 tips voor mondelinge communicatie met anderstalige ouders.
Hoe vraag je aan een anderstalig kind waarom het weent? Hoe waarschuw je het thuisfront als het kind ziek is? Je probeert in het Nederlands, maar zit in de knoei? Bel dan naar de Vlaamse tolkentelefoon Ba-bel op 02 208 06 11. Voor scholen, clb’s en sociale voorzieningen werkt Ba-bel gratis. En het is heel eenvoudig. Je hebt enkel een telefoon of gsm nodig. Directeur Myranda Emmerechts legt uit.

'Kansarme ouders gaan anders om met informatie dan onderwijsmensen. De informatie vanuit de school is voor die ouders onoverzichtelijk', vertelt Renaat Van De Walle van CLB Leieland. Uit het Lokale Overlegplatform Menen groeide een erg concreet inspiratieboek voor leraren over communiceren met ouders. Hoe pak je een inschrijvingsgesprek aan, de oudercontacten, schoolpoort- of klasdeurgesprekken, huisbezoeken, open klasdagen? Alles begint met de juiste basishouding. Download het inspiratieboek op http://www.ond.vlaanderen.be/gok/ondersteuning/
Hoe ervaart een ouder zijn kind thuis? En hoe ervaar jij datzelfde kind in de klas? Dat is vaak het onderwerp van het oudercontact. Maar wat met anderstalige ouders? Bekijk de volgende kijklijsten, print er eentje en vraag aan de ouder om hem in te vullen. Leg er jouw ingevuld exemplaar naast en je bent op weg naar een zinvol oudercontact. Nood aan een tolk? Contacteer een provinciale of lokale tolkdienst.
De communicatie tussen ouders en school verloopt soms moeizaam. Ouders vragen om begrip. Ze willen dat men hen ernstig neemt. Leerkrachten vinden dan soms weer dat ouders zich (te) eisend opstellen. Toch willen beiden het beste voor de leerling. In dit artikel staan Maurits Wysmans en Rik Prenen daar bij stil. Zij zijn de auteurs van het boek ‘Praten met ouders’; uitgegeven bij Cego. Tips uit het boek vind je ook op de Klasse-site.

Communiceren met ouders - pictogrammen

Op de volgende websites vind je alvast heel wat pictogrammen terug:

www.sclera.be
www.deschoolbrug.be
www.pratenmetelkaar.be
www.vmc.be/toolbox/fiche.aspx?id=5088

Ouderparticipatie

Khadija speelt Memory met haar dochtertje Yousra op de ministoeltjes van de kleuterklas. ‘Ik heb net geleerd dat ik best elk Memory-kaartje benoem. Belangrijk voor haar taalgevoel.’ In basisschool De Smiskens in Turnhout komen de ouders elke donderdagvoormiddag naar school. Peggy van het centrum voor basiseducatie bekijkt met hen hoe je een kind stimuleert, ook al ben je zelf geen juf. Gezinsleren, heet dat. Peggy en Khadija leggen uit hoe.
Hoe praat je over gezonde en evenwichtige voeding met Turkse en Marokkaanse ouders? Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie vulde de actieve voedingsdriehoek aan met informatie voor de Turkse (PDF) en Marrokaanse (PDF) gemeenschap in Vlaanderen. Je kan de aangepaste voedingsdriehoek op een grote affiche verkrijgen.  Een bijhorende folder geeft gezondheidstips. Hoe gezond zijn dadels en muntthee? Zoek het samen uit.
“Op onze speelplaats loopt geen enkel blond kopje rond.” Dat zegt Rachida Cherroud, voorzitster van de ouderraad van basisschool ‘De Buurt’ uit Schaarbeek. “We wilden met de ouderraad ook buiten de school graag andere vrouwen ontmoeten, ook Vlaamse. Zo is de dag ‘De kleren maken de vrouw’ ontstaan. En afgelopen vrijdag zaten we met Vlaamse vrouwen in de hamam. Het is mooi om te zien hoe iedereen daar open durft te praten en elkaar echt wil leren kennen.” Lees het hele verhaal van Rachida.
‘Kijk, de juf wacht al op mij, vlug een zoen en in de rij.’ Met dit rijmpje begint Wannes zijn schoolcarrière in het laagdrempelige prentenboekje ‘Wannes gaat naar school’. Ouders in Heusden-Zolder krijgen het bij de allereerste inschrijving van hun kleuter. Het schoolopbouwwerk ontwikkelde een heel themapakket rond de figuur van Wannes. Daarin vormen ouderbetrokkenheid, taal en onthaal de rode draad. Lees meer over Wannes.
De indruk die ouders en leraren over hetzelfde kind hebben, loopt maar voor 40 % gelijk. Dat leert onderzoek. Deze ‘kijklijst’ vult de ouder vooraf in, neemt hem mee naar het oudercontact en toetst zijn kijk aan die van de leraar. Stof voor een boeiend gesprek! De kijklijst is er in het Nederlands en werd ook vertaald in het Frans, Engels, Duits, Spaans, Pools, Russisch, Kroatisch, Turks en Arabisch.
Een Verteltas is een kleurrijke stoffen tas met ondersteunend materiaal om de woordenschat te vergroten en om taal, geletterdheid, rekenvaardigheid en wereldoriëntatie te bevorderen.  Ouders en leerkrachten bedenken samen de thema's en maken de inhoud van een Verteltas. Meer informatie kan je vinden op de volgende website: www.vmc.be/toolbox/fiche.aspx?id=5611
Deze website is in het leven geroepen om expertise, tips en good practices op het gebied van ouderbetrokkenheid en -participatie uit te wisselen. Op de site vindt u een uitgebreide lijst van instrumenten waarmee scholen de betrokkenheid van ouders kunnen stimuleren, veel voorbeelden van hoe het wel (en bij voorkeur niet) moet en - last but not least - verhalen van betrokken scholen.  Klik alvast op http://www.ouderbetrokkenheid.be/