dinsdag, september 29, 2020

kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie 2010 - 2011

In het schooljaar 2007 – 2008 werd aan alle scholengemeenschappen onder de noemer van zorg+ een extra puntenenveloppe zorg toegekend.  Sinds het schooljaar 2008 - 2009 maken deze echter deel van de geïntegreerde zorgenveloppe. Opdat kleuterparticipatie een duidelijk aandachtspunt zou blijven, is ervoor geopteerd om sindsdien een ankerpersoon kleuterparticipatie aan te stellen binnen onze scholengemeenschap Sint-Nicolaas Basisonderwijs. De ankerpersoon is tevens de contactpersoon voor externe organisaties, zoals daar zijn: Kind & Gezin, 2KP, LOP, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, CLB,…
Het geïntegreerd beleid dat in het kader van kleuterparticipatie wordt uitgewerkt omvat meerdere aspecten zoals:

  •     De regiowerking kleuterparticipatie o.l.v. Sofie Talpe (2KP)
  •     De werkgroep KP van het LOP rond het thema Een warm onthaal (uitwerken brochure)
  •     De werkgroep KP van het LOP rond Roma (uitwisselingstafels)
  •     De werkgroep KP van het LOP rond De week van de klok
  •     Opvolgen GOK - projecten met Samenlevingsopbouw
  •     Contacten leggen en onderhouden met het LOP, Kind & Gezin, Samenlevingsopbouw, CLB, 2KP,... met het oog op een lokale samenwerking gericht op niet-ingeschreven kleuters
  •     Inventariseren van het materiaal m.b.t. kleuterparticipatie en de inventaris beschikbaar stellen via de website van de SG SN BaO