woensdag, juli 15, 2020

loopbaan 1.b.TBD

BIJ HET IN DIENST TREDEN :

1.Algemeen:

2.Bezorg het personeelslid vanuit de school volgende documenten:

  • Het contract (uit informat)
  • De uitnodigingen voor de sessies van het B en E-traject die doorgegeven worden de scholengemeenschap
  • Eventueel schooleigen documenten (Het arbeidsreglement van je school, het eigen pedagogisch project, het eigen schoolreglement, het schoolwerkplan )
    Een kopie van RL-1
  • Eventueel document VDAB: bij deeltijdse betrekking : C131 A onderwijs (bij deeltijdse betrekking maar met behoud van rechten)

BIJ HET UIT DIENST TREDEN :

1.Algemeen:

  • Bij een tewerkstelling van minstens 6 weken: evaluatie invullen, afprinten en ook digitaal doorsturen naar de scholengemeenschap

2.Bezorg het personeelslid de volgende documenten :