woensdag, juli 15, 2020

loopbaan 3. vacantverklaring

Omzendbrief
 

Wat Personeelslid school/SB SG
1.OVERZICHT VACANTE UREN
  • Het schoolbestuur meldt de vacante uren aan de SG voor 1 maart.
  • De SG bezorgt een overzicht van de vacante uren aan alle scholen en schoolbesturen voor 1 april.
  • Definitief overzicht vacante uren2. MELDING

 

3. KANDIDEREN
  • De kandidaten kandideren voor de vaste benoeming met een brief , gericht aan het schoolbestuur die aangetekend verstuurd wordt of tegen ontvangstbewijs.
4. BESCHIKBAARHEID
  • Het schoolbestuur meldt aan de SG: overzicht vacant verklaarde uren + kandidaten
  • Het schoolbestuur meldt aan het personeelslid of de vacante uren beschikbaar zijn na 01 juli (of 01 oktober).

5. MEDEDELING VB
  • Melding van de vaste benoeming door het schoolbestuur aan de SG voor controle na 01 juli.
  • Doorgeven aan het departement.
  • Contract aanbieden na goedkeuring van departement.