woensdag, juli 15, 2020

loopbaan 5. verlof

Aanvraagformulier kort versie, vanaf schooljaar 17-18

Aanvraagformulier, lange versie, vanaf schooljaar 17-18

Overzicht graad van verwantschap

Overzicht van de overeenkomsten :

 
Stelsel
omschrijving
opmerking
 Zorgkrediet (volledig 1/2 en 1/5)
 Specifieke loopbaanonderbrekingen (volledig 1/2 en 1/5)
LBOPZ
Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen
 
LBOMB
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand
 
LBOOV
Loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof
 * naam en geboortedatum vh kind waarvoor OV wordt gevraagd
VVP (verlof voor verminderde prestaties)
VVP55+
VVP vanaf 55 jaar
 
VVPZ
VVP wegens ziekte of gebrekkigheid
* halftijds
AVP (afwezigheid voor verminderde prestaties)
Verlof voor opdrachten in het belang van het onderwijs (“detachering”)
DETO
Verlof wegens opdracht
 
DETBZO
Verlof wegens bijzondere opdracht
 
DETSYN
Syndicaal verlof
 
DETMIN
Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet
 
DETPOL
Politiek verlof
 
Andere verloven
TAO
Verlof wegens tijdelijk andere opdracht
* opdrachtbreuk waarvoor TAO wordt genomen
* omschrijving van de TAO
BV
Bevallingsverlof
 
  Langdurig verlof wegens medische redenen  * doktersattest nodig
AV
Opvangverlof met het oog op adoptie en pleegvoogdij (voor kind minder dan 10 jaar)